سبدِ خرید خالی

تجهیزات منوی سرد کافی شاپ شامل بلندر، شیکر، آبمیوه گیری و آب پرتقال گیری، یخ در بهشت و شربت ساز، گل خامه زن دستی و برقی و تجهیزات بستنی میباشد