سبدِ خرید خالی

تجهیزات مورد نیاز یک کافی شاپ برای نگهداری و نمایش انواع کیک های سرد، گرم و بستنی شامل انواع ویترین کیک و شو کیک، ویترین بستنی و تاپینگ بستنی، ویترین گرم و گرم خانه میباشد


ویترین کیک - شو کیک