سبدِ خرید خالی

در یک کافی شاپ برای نگهداری مواد اولیه به انواع یخچال ایستاده و صندوقی، برای فریز کردن آنها به انواع فریزر ایستاده و صندوقی و برای تهیه برخی از منوهای سرد به یخساز نیاز است.


یخچال ایستاده - صندوقی