سبدِ خرید خالی

آسیاب قهوه مازر ماژور MAZZER MAJOR دوزر دار
FNP-1055

قیمت:
تماس بگیرید+
توليد کننده: MAZZER
mazzer-major
mazzer-majormazzer-major2

ویژگی‌ها

ایتالیا
آسیاب دوزر دار (دستی)
45.5 سانتیمتر با سینی
24 سانتیمتر
63.5 سانتیمتر
20 کیلوگرم
650
-
1.8 کیلوگرم
360 گرم

محصولات مشابه