سبدِ خرید خالی

فر کانوکشن (ترکیبی) تکنو-اکا tecnoeka EKF 423 D UD برقی 4 سینی
FNP-1066

5 5 1 Product
قیمت:
تماس بگیرید+
توليد کننده: tecnoeka
technoeka-423dud_649157551

ویژگی‌ها

ایتالیا
فر ترکیبی (کانوکشن+بخار)
59 سانتیمتر
69.5 سانتیمتر
59 سانتیمتر
38 کیلوگرم
2700
4

محصولات مشابه