سبدِ خرید خالی

فر کانوکشن با گریل تکنو-اکا tecnoeka EKF 423 M برقی 4 سینی
FNP-1067

5 5 1 Product
قیمت:
تماس بگیرید+
توليد کننده: tecnoeka
technoeka-423m_803077920

ویژگی‌ها

ایتالیا
فر کانوکشن با گریل
59 سانتیمتر
69.5 سانتیمتر
59 سانتیمتر
36 کیلوگرم
2600
4

محصولات مشابه