سبدِ خرید خالی

قهوه ساز دمی براویلر Bravilor Bonamat Fresh Ground 310 تمام اتوماتیک
FNP-1086

قیمت:
تماس بگیرید+
توليد کننده: Bravilor Bonamat
brovilor
brovilorbrovilor-1brovilor--2

ویژگی‌ها

هلند
قهوه ساز دمی تمام اتوماتیک
33.5 سانتیمتر
50.5 سانتیمتر
90.1 سانتیمتر
2300 w

محصولات مشابه