سبدِ خرید خالی

ماکروویو منومستر MENUMASTER RMS 510 TS
FNP-1096

قیمت:
تماس بگیرید+
توليد کننده: MENUMASTER
rms510ts-mms10ts
rms510ts-mms10tsmms10ts-rms510ts-2

ویژگی‌ها

آمریکا
ماکروویو
50.8 سانتیمتر
41.9 سانتیمتر
31.11 سانتیمتر
14.5 کیلوگرم
1500 W

محصولات مشابه