سبدِ خرید خالی

یخساز اسکاتمن مدل SCOTSMAN MF36 AS پودری 205 کیلویی
FNP-1130

قیمت:
تماس بگیرید+
توليد کننده: Scotsman
میزان یخ تولیدی در 24 ساعت در دمای محیط21 درجه و آب 10 درجه به 195 کیلوگرم در 24 ساعت کاهش پیدا می کند حال اگر دمای محیط به 32 درجه و دمای آب به 21 درجه افزایش پیدا کند این میزان ...ادامه‌یِ مطلب

میزان یخ تولیدی در 24 ساعت در دمای محیط21 درجه و آب 10 درجه به 195 کیلوگرم در 24 ساعت کاهش پیدا می کند حال اگر دمای محیط به 32 درجه و دمای آب به 21 درجه افزایش پیدا کند این میزان یخ تولیدی به 155 کیلوگرم کاهش پیدا می کند.

ویژگی‌ها

ایتالیا
پودری
200
-
56.3 سانتیمتر
53.6 سانتیمتر
53.1 سانتیمتر
49 کیلوگرم
900
آب شهر
130

محصولات مشابه