سبدِ خرید خالی

یخساز اسکاتمن مدل SCOTSMAN MF68 پودری 1200 کیلویی
FNP-1132

قیمت:
تماس بگیرید+
توليد کننده: Scotsman
میزان یخ تولیدی در 24 ساعت در دمای محیط و آب21 درجه به 1020 کیلوگرم کاهش پیدا می کند  .

میزان یخ تولیدی در 24 ساعت در دمای محیط و آب21 درجه به 1020 کیلوگرم کاهش پیدا می کند  .

ویژگی‌ها

ایتالیا
پودری
1150
-
53.8 سانتیمتر
66.3 سانتیمتر
79.4 سانتیمتر
98 کیلوگرم
290
آب شهر

محصولات مشابه