سبدِ خرید خالی

اسپرسو وگا مدل پگاسو WEGA PEGASO دو گروپ اتوماتیک
FNP-1176

3 5 4 Product
قیمت:
تماس بگیرید+
توليد کننده: WEGA
wega-pegaso-2-gr
wega-pegaso-2-grwega-pegaso-1wega-pegaso-2

ویژگی‌ها

ایتالیا
اسپرسو اتوماتیک
74 سانتیمتر
55.5 سانتیمتر
51.5 سانتیمتر
62 کیلوگرم
دو گروپ
-
3700
-
-
-
-
-
-
-
-
-
آب شهر
-
-
-
-

محصولات مشابه