سبدِ خرید خالی

اسپرسو وگا مدل پلاریس WEGA POLARIS سه گروپ اتوماتیک
FNP-1178

1 5 1 Product
قیمت:
تماس بگیرید+
توليد کننده: WEGA
polaris-evd-3gr

ویژگی‌ها

ایتالیا
اسپرسو اتوماتیک
99 سانتیمتر
57 سانتیمتر
54 سانتیمتر
92 کیلوگرم
سه گروپ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
آب شهر
-
-
-
-

محصولات مشابه