سبدِ خرید خالی

کرپ گازی کرمپوز Krampouz CGBIM4
FNP-0103

5 5 1 Product
قیمت:
تماس بگیرید+
توليد کننده: Krampouz
krampouz-cgbim4

ویژگی‌ها

فرانسه
کرپ
40 سانتیمتر
40 سانتیمتر
18.50 سانتیمتر
15 کیلوگرم
6000
40 سانتیمتر

محصولات مشابه

5 5 1 Product
کرپ برقی کرمپوز Krampouz CEBIA4 تماس بگیرید