سبدِ خرید خالی

شربت سرد کن براس BRAS Turia تک مخزن
FNP-0248

4 5 2 Product
قیمت:
تماس بگیرید+
توليد کننده: BRAS
bras-turia

ویژگی‌ها

ایتالیا
شربت سرد کن (شربت ساز)
32 سانتیمتر
40 سانتیمتر
70 سانتیمتر
20 کیلوگرم
-
19 لیتر

محصولات مشابه