سبدِ خرید خالی

یخ در بهشت براس BRAS FBM 2 دو مخزن
FNP-0252

3 5 1 Product
قیمت:
تماس بگیرید



+
توليد کننده: BRAS
bras-fbm-2

ویژگی‌ها

ایتالیا
یخ در بهشت
36 سانتیمتر
47 سانتیمتر
69 سانتیمتر
37 کیلوگرم
-
هر مخزن 10 لیتر

محصولات مشابه