سبدِ خرید خالی

یخ در بهشت براس BRAS FBM 3 سه مخزن
FNP-0191

2.5 5 2 Product
قیمت:
تماس بگیرید+
توليد کننده: BRAS
bras-fbm-3

ویژگی‌ها

ایتالیا
یخ در بهشت
54 سانتیمتر
47 سانتیمتر
69 سانتیمتر
54 کیلوگرم
هر مخزن 10 لیتر

محصولات مشابه