سبدِ خرید خالی

یخ در بهشت براس BRAS ATLAS دو مخزن دو موتور
FNP-0192

4 5 4 Product
قیمت:
تماس بگیرید+
توليد کننده: BRAS
bras-atlas
bras-atlasbras-atlas1

ویژگی‌ها

ایتالیا
یخ در بهشت
46 سانتیمتر
53 سانتیمتر
90 سانتیمتر
62 کیلوگرم
-
هر مخزن 10 لیتر

محصولات مشابه