سبدِ خرید خالی

فریزر کینو ایستاده تک درب KINO KF615
FNP-0367

4.33333 5 3 Product
قیمت:
تماس بگیرید+
توليد کننده: KINO
kino-kf615

ویژگی‌ها

ایران
تک درب
فریزر ایستاده
62 سانتیمتر
63 سانتیمتر
200 سانتیمتر
95 کیلوگرم
330
51 سانتیمتر
45 سانتیمتر
158 سانتیمتر
-
7
خالص 290 لیتر
17-/24- درجه سانتی گراد

محصولات مشابه