سبدِ خرید خالی

فریزر کینو ایستاده تک درب KINO KF680
FNP-0371

5 5 1 Product
قیمت:
تماس بگیرید+
توليد کننده: KINO
kino-kf680

ویژگی‌ها

ایران
تک درب
فریزر ایستاده
68 سانتیمتر
61 سانتیمتر
208 سانتیمتر
115 کیلوگرم
615
50 سانتیمتر
58 سانتیمتر
167 سانتیمتر
-
6
360 لیتر
20-/12- درجه سانتی گراد

محصولات مشابه

4.33333 5 3 Product
فریزر کینو ایستاده تک درب KINO KF615 تماس بگیرید