سبدِ خرید خالی

سختی گیر HLT8 با ظرفیت 8 لیتر
FNP-0125

3.5 5 4 Product
قیمت:
تماس بگیرید+
توليد کننده: G.S.GUARNIGOM
hlt8_1283817744

ویژگی‌ها

ایتالیا
سختیگیر اسپرسو
-

محصولات مرتبط

محصولات مشابه

2.71429 5 7 Product
پارچ ویتامیکس مدل Vitamix 1195 تماس بگیرید
2.5 5 6 Product
پارچ ویتامیکس مدل Vitamix 15981-XP تماس بگیرید