سبدِ خرید خالی

اسپرسو کنتی مدل CONTI X-ONE TCI دوگروپ
NTP-581

قیمت:
تماس بگیرید+
توليد کننده: CONTI
x1tci-1

ویژگی‌ها

فرانسه
اسپرسو اتوماتیک
76.8 سانتیمتر
52.7 سانتیمتر
55.3 سانتیمتر
58 کیلوگرم
دو گروپ
4200
تک بویلر
1
1
2
آب شهر

محصولات مشابه