سبدِ خرید خالی

اسپرسو سن رمو مدل زویی SANREMO ZOE دو گروپ اتوماتیک
FNP-0682

4.42857 5 14 Product
قیمت:
تماس بگیرید+
توليد کننده: SANREMO
sanremo-zoe-sed-2gr-13
SANREMO ZOE SED 2GR 1
SANREMO ZOE SED 2GR 2
SANREMO ZOE SED 2GR 5
SANREMO ZOE SED 2GR 3
SANREMO ZOE SED 2GR 4
SANREMO ZOE SED 2GR 6
SANREMO ZOE SED 2GR 7
SANREMO ZOE SED 2GR 8
SANREMO ZOE SED 2GR 9
SANREMO ZOE SED 2GR 10
SANREMO ZOE SED 2GR 11
SANREMO ZOE SED 2GR 12

ویژگی‌ها

ایتالیا
اسپرسو اتوماتیک
72 سانتیمتر
52.8 سانتیمتر
53.7 سانتیمتر
65 کیلوگرم
دو گروپ
220-240 ولت تک فاز | 415-380 ولت سه فاز
المنت بویلر اصلی: (تک فاز 2950 - سه فاز 4900) | پمپ: 200 | شیر برقی: 22.5 | پراب: 10
تک بویلر
1
یک بویلر اصلی با ظرفیت 10 لیتر برای بخار و آب جوش | یک مبدل حرارتی برای هر گروپ
یک عدد پمپ روتاری (Rotary Vane Pump)
بویلر اصلی (بخار): وابسته به فشار بخار | آب هد گروپ: وابسته به دمای بویلر اصلی (برای هر دو گروپ یکسان) | بدنه هد گروپ: ترمو سیفون
2-3 | max:6
8-9
1
2
آب شهر
هولدر گروپ (پرتا فیلتر) سینگل: یک عدد | هولدر گروپ (پرتا فیلتر) دابل: دو عدد
ندارد
فشار بویلر، دما و فشار آب خروجی از گروپ بصورت دستی از داخل دستگاه (برای هر دو گروپ یکسان) | تنظیم میزان دوز قهوه از روی پنل | فعالسازی سیستم پیش تزریق (Pre-Infusion) از روی پنل
فشار آب: گیج آنالوگ فشار آب | فشار بخار: گیج آنالوگ فشار بخار
شستشوی خودکار | پیش تزریق (Pre-Infusion) | شیر آب جوش برقی

محصولات مشابه